مهاجرت به آمریکا از طریق برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5)

برنامه مهاجرت با روش سرمایه گذاری که به آن EB5 گفته می شود، برنامه ای است که از طریق آن افراد می توانند با سرمایه گذاری کردن در آمریکا گرین کارت این کشور را کسب نمایند.

برای اینکه فردی بتواند از این طریق گرین کارت بگیرد باید سرمایه گذاری او دارای سه شرط مهم باشد:

  • از میزان مشخصی بیشتر باشد
  • تعداد مشخصی شغل جدید ایجاد نماید
  • تحت ریسک قرار بگیرد

در حال حاضر این میزان سرمایه گذاری بر اساس قانون یک میلیون دلار و یا پانصد هزار دلار می باشد. برای اینکه سرمایه گذاری که انجام می گیرد بتواند شرایط مورد نیاز برنامهEB5 را فراهم نماید لازم است حداقل 10 شغل تمام وقت جدید ایجاد نماید. ده شغل تمام وقت در واقع به معنی ده موقعیت شغلی است که هر کدام شامل بیشتر از 35 ساعت کار در هر هفته باشد. این موقعیت های شغلی می تواند با چندین کارمند پاره وقت هم تکمیل شود.

شاید بتوان گفت مهمترین خواسته قانون این است که کل سرمایه گذاری فرد تحت ریسک قرار بگیرد. اگرچه ممکن است شرکتها برای جذب سرمایه گذاران از روشهای مختلفی برای مطمئن ساختن ایشان از تضمین برگشت سرمایه استفاده نمایند اما واقعیت این است که حتی اگر هم کسی بتواند برگشت پول را تضمین نماید، همین مساله سبب رد شدن پرونده متقاضی خواهد شد.

اگر این سرمایه گذاری در مناطق TEA یا مناطق استخدامی انجام شود، به جای یک میلیون دلار تنها نیاز به پانصد هزار دلار می باشد. مناطق مذکور شامل دو گروه می شوند: 1- مناطق روستایی و 2- مناطق شهری که نرخ بیکاری در آنها یک و نیم برابر متوسط نرخ بیکاری کل کشور امریکا می باشد.

فردی که از طریق این برنامه اقدام برای گرفتن گرین کارت می کند پس از حدود سه سال از اقدام به این منظور وارد امریکا شده و گرین کارت موقت دریافت می کند. دو سال پس از ورود لازم است برای تبدیل گرین کارت موقت به دائم اقدام نماید. لازم به ذکر است که گرین کارت موقت تفاوت خاصی از جنبه کاربرد با گرین کارت دائم نداشته و حتی زمان لازم برای شهروند شدن فرد نیز از زمان دریافت گرین کارت موقت محاسبه می گردد.

فرآیند برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5) در سه گام انجام می پذیرد:

گام اول:

هدف از این گام تهیه کلیه مدارکی است که به همراه فرم I-526 به اداره USCIS یا اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود. بسته به اینکه متقاضی تصمیم داشته باشد برای سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای و یا در یک تجارت شخصی اقدام نماید, مدارک متفاوتی جمع آوری شده و پس از طی مراحل اولیه پرونده به اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود.

گام دوم:

پس از آن اگر فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت خارج از آمریکا باشد مدارک وی به انضمام فرم DS-260 به کنسولگری فرستاده شده و ضمن مراجعه به آنجا ویزای ورود به آمریکا را دریافت می نماید. پیرو ورود وی به آمریکا گرین کارت موقت برایش ارسال می گردد. در موارد معدودی که فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت در داخل کشور آمریکا باشد مدارک وی به همراه فرم I-485 برای تغییر وضعیت ارسال می گردد که در نتیجه گرین کارت موقت وی صادر می گردد .

گام سوم:

در فاصله 21 تا 24 ماه بعد از ورود اولیه فرد به آمریکا مدارک وی به انضمام فرم I-829 برای دریافت اقامت دائمی غیر مشروط ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *